Har du vært deprimert? Sliter du med å fungere i hverdagen?

Har du vært behandlet for depresjon? Opplever du vansker med å huske, å komme i gang med oppgaver og å konsentrere deg? Mange som har vært deprimert forteller at de sliter med slike restsymptomer, noe vi kalle kognitive vansker.

Forskning viser at mange har problemer med å fungere i hverdagen etter de er friskmeldt fra depresjon. Mange opplever også å få flere episoder med depresjon i løpet av livet.

I et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus tilbyr vi programmet “Mestring av restsymptomer etter depresjon”, RestDep. Programmet er for voksne som opplever kognitive restsymptomer etter depresjon.

I dette forskningsprosjektet vil rundt 60 personer få tilbud om å gjennomføre mestringsprogrammet RestDep. Vi vil undersøke om et slikt mestringsprogram kan redusere kognitive restsymptomer og forebygge nye episoder med depresjon. Dem som deltar i prosjektet vil få svare på spørreskjema både før og etter programmet, og ved oppfølging etter 6 måneder.

Hva er restsymptomer?

I denne videoen ser du professor og nevropsykolog Åsa Hammar, fortelle om kognitive restsymptomer etter depresjon.

Det å erfare kognitive restsymptomer etter depresjon, kan være en risiko for å få tilbakefall av depresjon. Vi i RestDep-teamet ønsker å undersøke om mestringsprogrammet RestDep kan hindre nye episoder av depresjon.

Her kan du lese mer om kognitive restsymptomer,  mestringsprogrammet RestDep og deltakelse i forskningsprosjektet.