Delta?

I et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus tilbyr vi programmet “Mestring av restsymptomer etter depresjon”, RestDep. Programmet er for voksne som opplever kognitive restsymptomer etter depresjon.

Dette prosjektet ønsker å undersøke om mestringsprogrammet RestDep kan øke kognitiv funksjon og forebygge nye episoder med depresjon.

Hvem passer RestDep for?

Vi søker deg som har:

  • Har fått behandling for depresjon
  • Ikke har vært deprimert de siste 12 uker
  • Har kognitive restsymptomer
  • Kan lese og skrive norsk
Du kan ikke bli med hvis du:

  • Er pågående deprimert
  • Sykehistorie med alvorlig psykisk lidelse som psykose, schizofreni eller bipolar lidelse
  • Har hjerneorganiske (eks. slag, demens, tumor i hjernen) eller nevrologiske lidelser (eks. autisme, ADHD)
  • Har et rusproblem
  • Har store lese- og skrivevansker

Hvis du ønsker å delta, send oss en e-post