Delta?

I et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus tilbyr vi programmet “Mestring av restsymptomer etter depresjon”, RestDep. Programmet er for voksne som opplever kognitive restsymptomer etter depresjon.

Dette prosjektet ønsker å undersøke om mestringsprogrammet RestDep kan øke kognitiv funksjon og forebygge nye episoder med depresjon.

Hvem passer RestDep for?

Vi søker deg som har:

 • Fått behandling for moderat eller alvorlig depresjon
 • Er ikke lenger deprimert
 • Er mellom 18-65 år
 • Har hatt to eller flere episoder med depresjon
 • Har kognitive restsymptomer
 • Kan lese og skrive norsk
Du kan ikke bli med hvis du:

 • Er pågående deprimert
 • Sykehistorie med alvorlig psykisk lidelse som psykose, schizofreni eller bipolar lidelse
 • Har et rusproblem
 • Har hjerneorganiske lidelser
 • Har store lese- og skrivevansker

Hvis du ønsker å delta, send oss en e-post