Om RestDep

Det å ha kognitive vansker er en belastning i seg selv. Kognitive vansker etter depresjon er ekstra tungt når både en selv og omgivelsene har en forventning om at man skal fungere som før depresjonen.

Dessverre er det få som får oppfølging og hjelp for kognitive restsymptomer. Derfor har vi i RestDep teamet utviklet et mestringsprogram for de som opplever kognitive restsymptomer i etterkant av depresjon. Vårt team består av psykologer og forskere som har lang erfaring med depresjon, internettbehandling og kognitive vansker. Mestringsprogrammet er også utviklet i samarbeid med terapeuter innen psykisk helsevern og pasienter som har hatt alvorlig depresjon.

Hvordan arbeider man med RestDep?

Treningsprogrammet RestDep består av 10 moduler. Programmet varer i 5 uker. Deltakerne starter opp med Modul 1 en mandag, og så får man modul 2 torsdagen etter, Modul 3 mandagen etter det- og så videre.

Innholdet i mestringsprogrammet består av tekster, video og øvelser.  Vi anbefaler at man setter av rundt 30 minutter daglig til å arbeide med RestDep. Dette for å få tid til å lære seg nye og nyttige metoder for å mestre restsymptomer etter depresjon. Erfaringene våre fra lignende programmer via internett viser at jo mer man arbeider med programmet jo bedre effekt vil man ha.

Alle som deltar i programmet har en veileder. Alle veilederne i RestDep er enten psykologer eller psykiatrisk sykepleier under veiledning av psykologspesialist. Veilederen sin rolle er å støtte deltakerne og hjelpe dem i arbeidet med mestringsprogrammet. Deltakeren og veilederen har ukentlig kontakt over telefon.

I hver modul er det én eller flere øvelser. Alle øvelsene har som mål at deltakerne skal lære å mestre de kognitive vanskene. Øvelsene i programmet består også av ulike refleksjonsoppgaver. Her vil man få mulighet til å tenke gjennom hva man sliter med og hvordan man kan tilrettelegge sin hverdag på en måte som er meningsfull. Programmet inneholder også gode råd som man kan velge å teste ut i dagliglivet.

Under finner du en oversikt over modulene i RestDep:

Modul 1: Velkommen til RestDep
Modul 2: Oppmerksomhet og oppmerksomhetstrening
 
Modul 3: Oppmerksomhet i dagliglivet
 
Modul 4: Grubling
 
Modul 5: Hukommelse i dagliglivet
 
Modul 6: Hukommelsestrening
 
Modul 7: Styringsfunksjoner i dagliglivet
 
Modul 8: Trene på å løse problemer
 
Modul 9: Å være med andre
 
Modul 10: Planlegge fremtiden